Sommeravslutning

Se-på-trening som sommeravslutning for våre gymnaster.

Alle treninger i uke 23 går som vanlig.

I uke 24 inviterer vi til «se-på-trening » for alle våre partier.

Dette blir en turnavslutning som er nøye planlagt ut fra gjeldene smittevernregler.

Det vil være begrensede plasser for foresatte til å se på disse treningene. Vi gjør alt vi kan for at flest mulig skal få se på en hyggelig trening i Turnhallen og Glemmenhallen før sommeren.

Nærmere informasjon blir sendt ut på epost til hvert parti.