Vår daglige leder Vivi Ann Evensen har etter 40 år valgt å avslutte sitt samarbeid med Fredrikstad Turn

Vivi Ann startet som trener i klubben bare 16 år gammel og har hatt diverse sentrale roller i klubben gjennom et langt liv. Vivi Ann har vært en stor og viktig bidragsyter til at Fredrikstad Turn har blitt en sentral møteplass for barn og ungdom. Ungdomstroppen til FTF er nasjonalt og internasjonalt kjent for sine gode prestasjoner og har vært et flaggskip for foreningen og for forbundet. FTF ønsker å videreføre mye av det gode arbeidet som hun har lagt ned i forening både med tanke på det faglige, men også med verdier og holdninger. Foreningen har et meget godt omdømme som vi skal gjøre vårt ytterste for å videreføre. 

Styret vil takke Vivi Ann for fantastisk innsats og ønske henne lykke til videre!