Oppstart høst 2021

Vi ønsker alle nye og gamle medlemmer velkommen til høstsemesteret 2021

Vi gleder oss masse og ser frem til at vi kan starte opp med trening og aktiviteter etter sommeren. Oppstart for alle partier er i uke 34. 

Vi ser frem til et semester med mye aktivitet, mye moro, aktivitetsdager og oppvisninger. Vi anbefaler alle medlemmer å like vår FB side.  Der vil det komme løpende informasjon og hva som skjer i klubben. I tillegg ligger informasjon ute på vår hjemmeside. 

Foreldremøter på teams for alle barnepartier 2-13 år i uke 37. Innkalling kommer på mail. 

Foreldremøte for ungdomstroppen torsdag 26/8 kl 2000- 2130 i Glemmenhallen. Innkalling kommer på mail

Faktura for påmelding får du på den mailen som er registrert i vårt medlemssystem. Det er en faktura for medlemsavgift på 350 kr som betales 1 gang pr år. Hvis du allerede har vært medlem vårsemesteret 2021 vil du ikke motta denne fakturaen. I tillegg til medlemsavgift mottar du en mail med faktura for treningsavgift. Den varierer ut fra hvor mange timer gymnasten trener pr. uke. 

Turnhallen har i løpet av sommeren fått installert nytt ventilasjonsanlegg.  Hovedinngangen er blitt malt og det er blitt lagt nytt belegg. Dørene inn til selve hallen fra garderobene er restaurert. De opprinnelige dørene er kommet frem igjen, og det har blitt så fint. Turnhallen er nå helt ferdig rehabilitert, og vi er så stolt av at dette arbeidet er ferdigstilt akkurat i år hvor foreningen er 140 år. Markering av jubileet vil finne sted i uke 45. Mer informasjon om dette vil komme senere. 

Samfunnet vårt har åpnet opp mer og mer og vi nærmer oss en mer normal hverdag. Foreningen følger retningslinjene fra FHI som gjelder for idretten. Slik som situasjon er akkurat nå er det noen partier som fortsatt vil bli delt i rød og blå gruppe. Inndelingen skjer da etter post nr. Dette er for å bidra til redusert smittespredning og lettere smittesporing. 

Når dere ankommer Turnhallen er det viktige at dere er presise til oppmøte.  Ikke for tidlig og ikke for sent. På den måten unngår vi opphopning utenfor hallen. Alle gymnaster blir ønsket velkommen av sin instruktør som krysser gymnastene inn på sine lister og følger gymnastene til sin garderobe. Gymnastene blir fulgt av instruktøren ut etter trening.

Plassen i hallen vår er begrenset. Vi ønsker å lage et best mulig miljø og tilbud til gymnastene. Vi ønsker at de voksne venter utenfor hallen. Dersom du har et barn som trenger ekstra trygghet og støtte i starten er det fint om du tar kontakt med den voksne som er i hallen. Gymlek partiene på lørdag kan ha med EN voksen inn i hallen. 

Vi er som forening opptatt av å bidra til redusert risiko for smitte. Instruktørene vasker alle apparater, gulv og garderobe mellom vært parti. Gymnastene får antibac ved inngang og hender blir vasket flere ganger under trening. Nå har vi også nytt ventilasjonsanlegg som bidrar til bedret luftkvalitet i hallen og i gropa. 

Gymnasten skal også bidra til redusert smitterisiko;

  • Husk at dere alltid har rent treningstøy
  • Husk god håndhygiene
  • Vær hjemme ved symptomer/sykdom

Vi minner om at det er viktig at gymnastene bruker refleksvest til og fra trening. Det er også viktig at færrest mulig kjører ned i Turngata. Det er mulig å parkere bak ved biblioteket. Dette er for gymnastenes sikkerhet. Vi gjør dere også oppmerksom på at parkeringsplassen på Glemmenhallen er svært mørk. 

Vi gleder oss masse til et nytt og spennende semester, og håper av hele vårt turnhjerte at vi endelig kan gjennomføre et semester uten opphold og redusert tilbud.

Fredrikstad Turnforening