Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Turnforening 2023

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Turnforening.

Årsmøtet avholdes 21. mars 2023 kl 19.00 på festsalen i Turnhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 07.03.23. To uker før årsmøtet Fredrikstad Turnforening til post@fredrikstadturn.no

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider Fredrikstad Turnforening – Samhold, glede og trygghet

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fredrikstad Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fredrikstad Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Inger-Lise Olsen kontaktes på e-post styrelder@fredrikstadturn.no


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen styret i Fredrikstad Turnforening