Velkommen til årsmøte 2024

Til medlemmene i Fredrikstad Turnforening

Innkalling til årsmøte i Fredrikstad Turnforening 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Fredrikstad Turnforening.

Årsmøtet avholdes 19.mars 2024 kl 19.00 på Festsalen i Turnhallen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 05.03.24. To uker før årsmøtet Fredrikstad Turnforening til post@fredrikstadturn.no
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på våre hjemmesider Fredrikstad Turnforening – Samhold, glede og trygghet

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Fredrikstad Turnforening i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Fredrikstad Turnforening. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.
Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Inger-Lise Olsen kontaktes på e-post styreleder@fredrikstadturn.no

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen styret i Fredrikstad Turnforening