Vår historie

«Vi slutter ikke å leke fordi vi blir gamle
- men vi blir gamle fordi vi slutter å leke»

Det gjelder å ikke gi opp selv om man ramler ned fra bommen, eller blir sittende igjen på hesten i første forsøk. Pionerene i turnsporten i Fredrikstad holdt på i 23 år de, og gjorde fem, seks omsprang før den første formann, Wilhelm Due, kunne slå formannsklubben i bordet og samle det første styret i Fredrikstad Turnforening. Det var i 1881.

Datoen var 13. november som ble et lykketall, for ingen som har fulgt turnforeningen opp gjennom årene vil benekte foreningens enorme betydning for den oppvoksende slekt, for mosjonister og spreke veteraner. I denne foreningen finnes det fortsatt tyngde i idrettens opprinnelige motto: «En sund skjel i et sundt legeme, og det er de 25 partiene plass til knøtter på 4-5 år, og veteraner på 80!»
(Kjell Stenmark skrev dette i forbindelse med 100-års jubiléet)

Til turnforeningen har foreldrene alltid kunnet sende sine barn i visshet om at de ble tatt vare på under kyndig instruksjon. Og få foreninger er gjennom tidene blitt i den grad betraktet som folkets idrettsforening.

 

Innvielse av Turnhallen 17. 09.1899

Åpningsseremonien vakte oppmerksomhet i hele byen. Flaggene vaiet fra alle stenger. Turnerne marsjerte fra St. Croix skole til den staselige bygningen i tømmer og dragestil. Presis kl. 14.00 tonet ”Ja, vi elsker” ut over forsamlingen. Arkitekten, Ole Sverre, avsluttet sin hilsningstale med å si: ”Kjemp tappert og ærlig og vern av hjertet om dette nye, norske turnerhjem.”

 

Oppmarsjer, oppvisninger, turnuka

Oppmarsjene har vært det festlige innslag i mangt et 17. maitog. Og de årlige oppvisningene trakk ”mann av huse”, ikke minst på den tid da de forgikk på Prins Georg’s Bastion der nærmere 6.000 mennesker har kranset oppvisnings-plassen med flere hundre aktive turnere i sving. Turnuka har vært og er en årviss foreningsmønstring - nå riktignok over kun en dag i Kongstenhallen - men tidligere over flere dager i Turnhallen. Og det vi husker best er vel den fortettede atmosfæren og nærheten mellom gymnaster og publikum.Turn var skolen for så mange unge, det var gjevt å være turner og er det fortsatt, skjønt tilbudene er mange for dagens idrettsungdom. Og kostbare apparater, driftsutgifter og halldrift, restaurering og mye annet gjør at økonomien blir trang.

 

Medlemstallet

Når Fredrikstad Turnforening i dag har under halvparten av medlemstallene fra de største årene (1.400 i 1957) så har dette sin naturlige og slett ikke bare negative årsak. Man kan med god grunn si at Fredrikstad-turnerne har vært faddere for de andre turnforeningene i kommunen, og slik sett er den totale sum av aktive gymnaster fortsatt imponerende. Få idretter har gjennomgått større endringer gjennom tidene enn turnsporten. De mange fine troppene som før satset på oppvisninger og lagkonkurranser har representert Fredrikstad med glans i mange år. Og mange husker sikkert med glede de mange turnerne som boltret seg i Turnhallen både før og etter siste verdenskrig.

 

 

Konkurranseturn de første årene

Den store konkurranseturneren i de første årene må ha vært Birger Andersen - historien forteller oss det. Kretsmesterstatistikken gir plass for mange Fredrikstadturnere. Særlig gikk Olger Blom og Per Oliver Andersens navn igjen i mange år. Vi husker de mange lagkonkurranser som Fredrikstads store tropper vant og viste virkelig god turn, men sammenlignet med det nivået som våre gymnaster holdt i siste halvdel av 1980 og første halvdel 1990-årene - da blir jo ”gamle dagers” turnere smågutter. Ved 100-års jubiléet (1981) ble det sagt at utviklingen innenfor turn var skremmende og at det var vanskelig å få fram store konkurransetropper, og enda verre å bringe fram topper på nasjonalt topp-plan.

 

 

På turntoppen 1983-1993

Men vi gjorde ordene til skamme, og fikk i perioden 1983 til 1993 fram både stor bredde og topp nasjonale og inter-nasjonale turnere.

I denne perioden oppnådde foreningen å få en nordisk mester, flere norgesmesterskap både individuelt og i lag, landsfinalevinnere både i 6-kamp og i enkeltapparater. Dessuten var fem av guttene innom juniorlandslaget og Espen Kolstad Heen var på seniorlandslaget og turnet 12-kamp allerede som 17-åring. Jeg tror ikke at foreningens medlemmer egentlig har forstått hvilke prestasjoner som Espen Kolstad Heen, Torgeir Røinås Pedersen, Asbjørn Sorteberg, Geir Hansen, Frank Ringstad, Espen Kristiansen, Tomas Kjellvik og de andre som var med på et eller flere lag-mesterskap sto for. Vi var faktisk bredde-messig landets beste turnforening på herresiden i denne perioden.

 

 

De gode sekstiårene

Det hadde Fredrikstad Turnforening i 60-årene da Berit Herwander i 1962 vant det første NM - nasjonal klasse A. Samme året stilte foreningen med 97 deltakere ved Landsturnstevnet i Bergen. Karen Haakensen vant NM året etter i samme klasse foran Berit, og dessuten ble det laggull ved Karen, Berit og Laila Eriksen. Rigmor Ahlsen var også med på et av de sterke damelagene. Karen ble også individuell mester i 1964 og i det hele tatt var dameturnerne foreningens ”flaggskip” utad i mange år.

 

 

I dag

Foreningen har i dag hovedsakelig et tilbud til jenter - og det satses for disse stort på oppvisningstropper der akrobatikk av høy vanskelighetsgrad er fremtredende. Dette har de seneste årene gitt foreningen stor nasjonal og internasjonal anerkjennelse, og utviklingen har vært formidabel fra seire i nasjonale troppskonkurranser som Christians Pokal i Kristiansand og Turndøgnet i Bergen i 1998 til å vinne to gullmedaljer under FIG Gym for Life Challenge i Dornbirn tidligere i år. Konkurransen betegnes som et uoffisielt verdensmesterskap. Jentene deltok også på NGTFs eget presentasjonsshow for søknaden om å få World Gymnastrada til Lillestrøm i 2015. Siste nyhet inn i julen 2009 er at vår ungdomstropp er tatt ut av FIG til å representere Norge under FIG-Gallaen i Lausanne i 2011. Det er stor prestisje i å bli invitert til denne gallaen der verdens beste utøvere og tropper deltar. FIG-Gala er det arrangementet som alle Gymnastradadeltagere ønsker å se, og det er planlagt 4 forestillinger i en hall som har plass til 5.500 tilskuere. Sommeren 2017 skal Ungdomstroppen delta i World Gym for Life i Norge. Troppen har blitt forespurt om å delta i åpningsseremonien hvor Hans Majestet Kongen vil være tilstede. Foreningen gleder seg stort over trener teamet sin arbeidsinnsats og gymnastenes prestasjoner. Foreningen har lange tradisjoner innen gymnastikk og turn og har i mange år vært ledene innen gymnastikk for damer og herrer. Pr. i dag har vi få voksne gymnaster og turnere, likevel er det noen som er aktive. Vi er stolte over å ha et herremosjonsparti for menn. De har trening to ganger i uken. I tillegg har vi også de senere årene tatt opp tilbudet med turntrening for gutter. Våre fasiliteter er ikke egnet for apparatturn eller konkurranseturn, men vi tilbyr trening for gutter i alderen 6-12 år hvor de trener trampet og airtrack.

 

Styre og stell

Wilhelm Due ble foreningens første formann i 1881. Av andre betydelige formenn må nevnes Frithjof Støp som gikk av i 1909 etter 23 års virke. John Dahl var formann i 10 år, mens Sten Stensvik og Johnny Larsen bekledde formannsvervet i mange år og flere perioder.

I 1986 ble en ny barriere brutt da Anne Lise Andersen overtok roret i foreningen som vår første kvinnelige leder - 105 år etter stiftelsen og 41 år etter at hun selv ble medlem.

 

Representasjon

Fredrikstad Turnforening har gjennom alle år vært godt representert i kretsens styre og utvalg - og flere har også hatt tillitsverv i forbundssammenheng. Senest var Terje Heen kretsleder i perioden 2001 – 2003, og i forbundssammenheng har han innehatt verv siden siste halvdel av 1980-tallet og bl.a. sittet i forbundsstyret, vært landslagskoordinator og TS-leder. I dag er Terje Heen leder av forbundets Utstyr- og anleggskomité og medlem av valgkomitéen.