Partiene i Fredrikstad Turnforening

Gymlek
2-3 år

Gymlek
2 og 2-3 år

Instruktørene ønsker å gi barna et positivt møte med fysisk aktivitet i vår flotte sal. Her legges det til rette for stor aktivitet i et trygt læringsmiljø. De grunnleggende motoriske ferdigheter står i fokus, samt rytme og bevegelser til musikk. En foresatt er hele tiden tilstede sammen med barnet i salen. Andre søsken må oppholde seg i garderoben under treningen, dersom de er med. Minner også om at all mat og drikke må stå i garderoben under hele treningen.

Gymlek
3-5år

Gymlek
3-5 år

Instruktørene ønsker å gi barna et positivt møte med fysisk aktivitet i vår flotte sal og grophall. Her legges det til rette for stor aktivitet i et trygt læringsmiljø. De grunnleggende motoriske ferdigheter står i fokus, samt rytme og bevegelser til musikk. For å skape gode og trygge relasjoner mellom instruktør og barn, har vi på disse partiene fokus på å ha barna i salen, uten foresatte. Foresatte og eventuelt søsken sitter i garderoben. Vannflasker står alltid i garderoben under treningen.

Gutter
Trix og Mix
6-12 år

Gutter
Trix og Mix
6-12 år

Her vil gymnastene møte våre trenere som ønsker å skape masse idrettsglede, høy aktivitet og disiplin under hver trening. Vi tar i bruk både vår attraktive sal og grophall, for å gi gutta et variert og best mulig tilbud.
Gutta lærer seg grunnleggende turn- og trixmomenter på matter, trampett og airfloor. Dette vises frem på foreningens vår- og juleshow. Gymnastene blir hentet i garderoben og fulgt tilbake etter at treningen er ferdig.

Mini-
akrobater
6-9 år

Miniakrobater
6-9 år

Instruktørene vil legge til rette for lystbetonte, utfordrende og lærerike turntreninger i vår flotte sal og grophall. Timene består av lek, samarbeidsøvelser og høyt aktivitetsnivå. Musikk blir brukt som en aktiv del av oppvarmingen, for å utvikle rytme- og koordinasjonsferdigheter. 
Vårt hovedfokus vil være å videreutvikle de grunnleggende motoriske ferdighetene, samt å gi gymnastene en innføring i akrobatikk. Alle er velkomne til å turne hos oss!

Rekrutt-
akrobater
10-12 år

Rekruttakrobater
10-12 år

Her vil våre gymnaster møte dyktige instruktører som vil engasjere, motivere og utvikle hver enkel gymnast. Timene vil være av høy aktivitet, mye musikk og rytme. Oppvarmingen vil bestå av gode basis øvelser med fokus på styrke, koordinasjon og grunnleggende turnelementer. Hoveddelen vil i hovedsak utvikle gymnastens ferdigheter i akrobatikk. Her trener gymnastene i par og i grupper, med ulike løft, kast og pyramider. Instruktørene vil også ha stort fokus på hygiene og holdningsskapende arbeid.

Ungdoms-
akrobater
13-20 år

Ungdomsakrobater
13-20 år

Er du glad i å trene, liker utfordringer og ønsker å utvikle deg innenfor akrobatikk, er ungdomstroppen stedet. Dette er en ren jentegruppe med svært høyt nivå innenfor akrobatikk. Gode basisferdigheter og grunnleggende turnferdigheter må ligge til grunn for å delta på en slik tropp. Dyktige instruktører som vil engasjere, motivere og utvikle hver enkel gymnast. Her trener gymnastene i par og i grupper, med ulike løft, kast og pyramider. De deltar på konkurranser og er med å representere Norge internasjonalt.

Stjerne-
akrobater barn og ungdom med Down syndrom

Stjerneakrobater barn og ungdom med Down syndrom

Vi vil legge opp til høy aktivitet, glede og mestringsopplevelse, samtidig som de vil lære inn nye momenter. Vi tar i bruk både sal og grophall for å skape et godt og trygt læringsmiljø. Aktivitet og øvelser vil være lagt opp ut ifra hver enkelt utøvers fysiske forutsettinger. 

Ungdommene trener sammen med Ungdomstroppen 1 gang i uken. I tillegg arrangeres det overnattinger i Turnhallen samt at de at deltar på konkurranser og andre tilpassede arrangmenter som utøverne ønsker å delta på.

Showdans

Showdans

Fredrikstad turn starter et nytt tilbud for jenter 9-11 år og 12-14 år med fokus på dans og turnelementer. Det blir masse lek og moro mens vi lærer ulike dansestiler, triks og uttrykk.

Instruktørene har tidligere erfaring fra turn, dans og musikal og gleder seg til å danse og turne sammen med dere.

Voksenturn

Voksenturn

Dette partiet er for voksne (25–59) som har lyst til få fysisk aktivitet igjennom turn, dans, styrke og basis. Timene vil variere med innhold, men vil inneholde mye lek og moro. Her vil du møte et godt sosialt miljø, samt god tilrettelegging for alle fysiske forutsetninger. Vi ønsker å skape et samhold med mye glede og aktivitet.

Herrer

Herrer

Dette er et parti for deg som er godt voksen. Du vil få god mosjon gjennom gymnastikkinspirerte øvelser, og som noen ganger avsluttes med fotball. Her vil du møte et godt sosialt miljø, alle med ulike fysiske forutsetninger. Gleden av å være aktiv sammen står i sentrum.