Vilkår for påmelding

Virkeområde

 • Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Fredrikstad Turnforening (organisasjonsnummer 971 432 187) gjennom Fredrikstad Turnforening sin nettside http://www.fredrikstadturn.no

Betaling av medlems- og treningskontingent

 • Faktura for treningsavgift og medlemskontingent sendes ut ved påmelding.
 • Medlemskontingent og treningsavgift skal være betalt i sin helhet innen forfall.
 • Ved ubetalt faktura ved forfall må kontoret kontaktes snarest.

Priser og betalingsvilkår

 • Gjeldende medlemskontingenter for Fredrikstad Turnforening er oppgitt på Fredrikstad Turnforening sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

Utmelding 

 • Utmelding skjer kun via e-post til post@fredrikstadturn.no
 • Utmelding før fakturadato medfører ingen kontingentbetaling
 • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
 • Ved alvorlig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret må kontoret kontaktes.
 • For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til post@fredrikstadturn.no

 

Medlemsdata

 • Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

Endring i vilkårene

 • Fredrikstad Turnforening forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.