Oppstart høst 2020

Til foresatte og gymnaster!

Vi ønsker alle medlemmer velkommen til et nytt semester.
All aktiviteten vil foregå i Turnhallen og i Glemmenhallen. Det anbefales fra FHI(Folkehelseinstituttet) at deler av treningen som f. eks oppvarming skal skje ute. Dette vil vi gjennomføre bak biblioteket for enkelte av partiene.
Barna vil bli delt inn i kohorter (grupper) som er faste hele semesteret, eller til andre smittevernregler blir innført. Kohortene vil bli inndelt etter geografiskområde. Dette er også etter anbefaling fra FHI. Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i aktivitet. Dersom det er noen som har vært i utlandet ber vi om at dere følger regler om 10 dagers karantene fra vår aktivitet. Dette er av hensynet til andre gymnaster og våre instruktører. Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten kan ikke delta.

Oppmøte til treningene:
Barna og ungdommene oppfordres til å møte presis til trening og å forlate Turnhallen ved treningens slutt.  Gymnastene møter ferdig skiftet til trening i rent tøy, hver gang.
Alle gymnaster skal registrere seg ved informasjonsskranken utenfor Turnhallen.
Når barna er registrert blir de møtt av våre instruktører som vil vise gymnastene til deres faste garderobe. Våre instruktører vil gå igjennom alle rutiner slik at de får en fin treningstime med turnaktivitet.
Foresatte skal ikke være med inn i garderoben.  Alle spørsmål kan besvares utenfor turnhallen ved informasjonsskranken. 

Gymlek:
Gymlekbarna registrerer seg utenfor Turnhallen ved informasjonsskranken, deretter kommer instruktørene og henter en gymnast og en foresatt til trening, og viser de inn i en fast garderobe.  Det er kun en voksen pr barn. Det er ikke lov til å ha med søsken eller andre. 

Påmelding er bindene. Dersom treningsavgiften ikke er betalt innen fristen eller at gymnasten ikke møter opp på første trening uten at det ikke er gitt beskjed til kontoret vil gymnasten miste plassen sin på partiet. Grunnen til dette er at vi har færre barn på partiene og har innført ventelister. Dersom du ikke ønsker å benytte deg av plassen, kan andre barn få vært i aktivitet. Er det vanskeligheter med betaling, så ta kontakt med post@fredrikstadturn.no eller mobil 45500298

Klubben har ansvar for å utarbeide gode rutiner for aktivitet. Vi har trenere som er godt oppdatert på hvordan gjennomføre aktivitet med barna i denne tiden.

Vi gleder oss til oppstart og til å treffe alle våre gymnaster i Turnhallen igjen.

Med vennlig hilsen

Styret i Fredrikstad Turnforening