Oppstart 2022

«Fredrikstad Turnforening utsetter oppstart av vårsemesteret 2022 til mandag 17. Januar. Med bakgrunn i dagens smittesituasjon og  gjeldene restriksjoner utsetter vi oppstart en uke.  Treningen som skulle foregått i uke 2 vil bli tatt igjen senere. Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.

Vi håper at vi kan komme i gang på en trygg og god måte i uke 3,  og at vi vil få et nytt semester på turn med mye idrettsglede, mestring og gode opplevelser. Vi gleder oss til å treffe nye og gamle medlemmer igjen»