Årsmøte

Fredrikstad Turnforening innkaller til årsmøte tirsdag 22.03 kl 1900 på Festsalen i Turnhallen.

Forslag til saker sendes til post@fredrikstadturn.no innen 08.03.

Fullstendige sakspapirer legges ut på våre hjemmesider 15.03.