Vilkår for påmelding

Virkeområde

  • Disse vilkårene gjelder for bestilling og betaling av medlemskap og treningsrettigheter i Fredrikstad Turnforening (organisasjonsnummer 971 432 187) gjennom Fredrikstad Turnforening sin nettside http://www.fredrikstadturn.no

Betaling av medlems- og treningskontingent

  • Faktura for treningsavgift og medlemskontingent må betales i sin helhet før gymnasten har plass på respektive parti.

Priser og betalingsvilkår

  • Gjeldende medlemskontingenter for Fredrikstad Turnforening er oppgitt på Fredrikstad Turnforening sin nettside, og oppdateres årlig ved årsmøte. Det skal ikke betales merverdiavgift av verken medlems- eller treningsavgift; prisene som er oppgitt er dermed nettopriser. Betaling av medlems- og treningsavgifter kan skje enten ved debet- eller kredittkort gjennom betalingsløsningen på nettsiden.

Utmelding 

  • Utmelding skjer kun via e-post til post@fredrikstadturn.no
  • Utmelding senere enn 14 dager etter oppstart på partiet gir ingen rett til refusjon av treningsavgift/medlemskontingent.
  • Ved alvorlig sykdom eller skade som medfører fravær resten av semesteret må kontoret kontaktes.
  • For spørsmål og henvendelser angående faktura og betaling, send e-post til post@fredrikstadturn.no

 

Medlemsdata

  • Medlemsdata oppbevares i henhold til norsk lovgivning og idrettens eget regelverk, og vil ikke på noen måte bli distribuert til uvedkommende tredjeparter.

Endring i vilkårene

  • Fredrikstad Turnforening forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.